Skip to product information
1 of 3

Hailiger Shabbes
הייליגער שבת

Hailiger Shabbes
הייליגער שבת

The product is for download only

Regular price $14.99
Regular price Sale price $14.99
Sale Sold out

 

הייליגער שבת": דיסק חדש עם ניחוחות עתיקין קדישין מבית היוצר של מקהלת ויז'ניץ

בחצר הקודש ויז'ניץ, מתכוננים לקראת אירועי יובל העשור להסתלקותו של בעל הישועות משה . לקראת סדרת המעמדים יצא היום לאור דיסק חדש מבית היוצר של מקהלת ויז'ניץ, ובו מושמעים ניגוני שבת קודש המושרים בלילות שבת בטיש בחצר הקודש ויז'ניץ. שירים ישנים בבחי' יין ישן בקנקן חדש לצד שירים חדשים. שמו של הדיסק הינו *"הייליגער שבת"* ביטוי שהיה שגור תדיר בפיו של בעל הישועות משה זצוק"ל

דיסק ניגוני שבת, מהווה קשר ישיר למורשתו של בעל הישועות משה, בהצתת שלהבת אש שבת קודש בקרב שלומי אמוני עם ישראל. הטישים בליל שב"ק אשר היוו מקור חיות דקדושה לרבים, וממשיכים כיום בצל בנו הרבי מויז'ניץ שליט"א, אשר המונים פוקדים מדי ליל שבת קודש את הטיש הסוחף, והלב מתעורר ומשתוקק נוכח ניגוני שבת קודש המזככים את הנשמה.

כאמור, כעת נרתמו חברי מקהלת ויזניץ בניצוחו של ותיק המנצחים בחצרות החסידים ר' מנדל פולק בהוצאת השירים בעיבודים מקצועיים, למען ישמעו ויתענגו על מוזיקה חסידית ויזניצאית יחד עם טובי בעלי המנגנים ובראשם הסולנים ר משה שטקל ור' משה וייס הזוכים לשורר בטישים הנשגבים בשבת ובמהלך השנה.

ר מנדל פולק שזכה לנצח ולשורר עוד אצל הישועות משה וחתום על אלבומי מופת של מקהלת ויזניץ כגון "אודה", "המלך" ועוד.

ר מנדל חתום גם על לחנים שהפכו לנכס צאן ברזל בחצרות החסידים כגון היצירה המופתית "מה אשיב" וכן להיטי השמחה "יודו לה' חסדו", "הכל יודוך" ועוד. 

גם הדיסק החדש "הייליגער שבת" שזור במיטב מלחניו החדשים שעדיין לא ראו אור וזאת כאמור לצד ניגונים עתיקין קדישין המוגשים בעטיפה אחת המדיפה את ניחוחות שבת קודש הויז'ניצאית.

View full details